دوره آموزشی شورای واحدهای پیشگام با حضور رئیس سازمان بسیج دانش آموزی فارس در مرودشت

دوره آموزشی شورای واحدهای پیشگام بسیج دانش آموزی شهرهای مرودشت، کامفیروز، رامجرد و زرقان با مرکزیت مرودشت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بسیج دانش آموزی فارس در مرودشت، دوره آموزشی شورای واحدهای بسیج دانش آموزی خواهران با حضور سجاد توکل رئیس سازمان بسیج دانش آموزی فارس روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۹۵ در دبیرستان شبانه روزی فاطمیه(س) مرودشت برگزار گردید.
در این دوره  بیش از ۲۵۰ دانش آموز دختر بسیجی از شهرهای مرودشت، رامجرد، کامفیروز و زرقان در ۴ کلاس آموزشی با مباحث فرهنگی، نیروی انسانی، تعلیم و تربیت و رسانه جهت چگونگی اجرای برنامه های بسیج دانش آموزی در واحدهای مقاومت آشنا شده و آموزش دیدند.

 6554
56656
%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%82%d9%81%d8%a7index%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81 %d8%a7%d9%81%d9%82%d9%82%d9%81%d8%a7%d9%82 %d8%aa%d9%81%d8%ba%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%ba%d8%aa %d8%aa%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82%d8%ba %d8%aa%d9%82%d8%ba%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82%d8%ba%d8%aa %d8%b9%d9%81%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86 %d8%b9%d9%86%d9%81%d8%ba%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9 %d8%ba%d8%aa%d9%82%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82%d8%ba %d9%81%d8%a7%d9%82%d9%82%d8%a7 %d9%81%d8%a7%d9%82%d9%82%d9%81%d9%82%d9%81%d8%a7 %d9%81%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7 %d9%81%d8%b9%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86 %d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9 %d9%81%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%86 %d9%81%d9%82%d8%a7%d9%82%d9%81%d8%a7 %d9%82%d8%aa%d8%ba%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82 %d9%82%d8%aa%d9%82%d8%ba%d8%aa%d9%82%d8%ba %d9%82%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%81%d8%a7
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *